Bể Tách Dầu Mỡ Inox Âm Sàn 750L BM-A750

14,500,000

Trong bối cảnh ngày càng tăng của sự ô nhiễm môi trường, việc xử lý nước thải trở thành một trong những vấn đề cấp bách cần được giải quyết một cách hiệu quả. Trong quá trình này, việc loại bỏ dầu mỡ từ nước thải đóng vai trò quan trọng để bảo vệ hệ thống xử lý và môi trường xung quanh. Chính vì lý do đó, Bể Tách Dầu Mỡ Inox Âm Sàn tỏ ra vô cùng cần thiết và hiệu quả trong việc xử lý nước thải công nghiệp và hộ gia đình.

092.884.3838
Chat: