Bếp Từ Công Nghiệp Đơn Mặt Vuông BT-01

Bếp điện từ công nghiệp, bếp từ đơn hoạt động theo nguyên lý cảm ứng, sử dụng từ trường để truyền năng lượng điện bằng cách kích hoạt cuộn dây đồng vào dụng cụ có đáy nhiễm từ để sinh nhiệt.

092.884.3838
Chat: