Motor Quạt Hút Khói

Motor quạt hút khói là một trong những động cơ quan trọng của hệ thống hút khói, chụp hút khói, máy hút khói, máy hút mùi bếp công nghiệp được con người sử dụng ngày càng nhiều. Motor hút khói, hút mùi bếp công nghiệp sử dụng hiện tại trong thực tế là loại quạt hút ly tâm.

092.884.3838
Chat: