Tủ Hấp Cơm Công Nghiệp 40kg Bằng Điện & Gas THC-40/GD

092.884.3838
Chat: