Bếp Á Đôi Kiềng Gang Có Kệ Song BA-05

Bếp Á Đôi Kiềng Gang Có Kệ Song BA-05 ❎Chất liệu Inox 304 có độ dày 1.0mm ❎ Kiềng gang: 2 cái và vòi nước. ❎ Hệ thống bếp 6A với hệ thống đánh lửa Mangator.

092.884.3838
Chat: